Då har MDG Os for første gang levert budsjettforslag i Os kommune. Det har skjedd gjennom eit fruktbart samarbeid mellom Senterpartiet, Tverrpolitisk Samlingsliste, Arbeidarpartiet og Miljøpartiet Dei Grøne.