Formannskapsmøte juni

Agenda blir publisert ei veke før møtet på kommunen sine nettsider: https://oskommune.no/innsyn/moteplan/