Gruppemøte november

Kommunestyregruppa til MDG Os går gjennom sakene til kommunestyremøtet 21. november.

Agenda blir publisert ei veke før møtet på kommunen sine nettsider: https://oskommune.no/innsyn/moteplan/