Landsmøte 2017

Ifølge Dei Grøne sine vedtekter skal landsmøtet arrangerast kvart år. Landsmøtet sin viktigaste funksjon er å handsame landsstyret sin årsmelding, vedta partiet sine program og partiet sine vedtekter, samt velge partiet sin leiing.

https://www.mdg.no/mdglm/