Ellen Siren Bruarøy

2. kandidat (stemmetillegg), Sjølvstendig næringsdrivande

Ellen Siren Bruarøy