Kirsti Margrethe Kvåle

11. kandidat, Pensjonert førstelektor