Terje Bøe

26. kandidat, Pensjonert vedlikehaldssjef