Etisk problematisk og økonomisk risikabelt

Dette lesarinnlegget var på trykk i Aftenposten 15. mai 2015 som tilsvar til leiaren 5. mai.Aftenposten 15.05.2015

Aftenpostens leder 5. mai ønsker ikke politisering av Oljefondet og mener at uttrekk fra rene kullselskaper bryter med mønsteret vi har hatt for forvaltningen av fondet. Men i høringen om Oljefondet i Stortinget 4. mai presiserte sentralbanksjef Øystein Olsen at det er intet problem om Stortinget fatter en beslutning om såkalt produktbasert uttrekk som eksempelvis kan gjelde investeringer i kullselskaper.

I 2009 ble det besluttet å trekke Oljefondet ut av tobakk. Det er vanskelig å se en tydelig prinsipiell forskjell mellom skader som påføres nålevende generasjoner gjennom salg av tobakk, og skadene som påføres nålevende og fremtidige generasjoner gjennom klimaendringer.

Det er dessuten mye som tyder på at Oljefondets langsiktige avkastning fra en økende fornybarsatsing er sikrere enn fra fortsatte investeringer i en energiform som verden snart vil måtte greie seg uten. En slik strategi er derfor også i tråd med det finansielle målet for forvaltingen. Investeringer i fossil energi som bidrar til økende klimaendringer er derfor ikke bare etisk problematisk, men også økonomisk risikabelt.

 

Gunnar Kvåle, 3. kandidat Miljøpartiet Dei Grøne i Os