Board of Directors
Fotocredit: Public Domain

Grøne representantar i styre, råd og utval

Etter eit godt val har MDG Os blitt representert i fleire kommunale styre, nemnd, råd og utval.

22 December, 2015

I konstituerande kommunestyremøte 20. oktober velde kommunestyret ordførar, varaordførar og representantar til hovudutvala. Miljøpartiet Dei Grøne Os endte opp med følgjande posisjonar:
Formannskapet: Nils-Anders Nøttseter
Formannskapet, 3. vara: Bjørn T. Bøe
Kontrollutval, 2. vara: Lisa Nøttseter
Plan- og bygningsutvalet, 3. vara: Ellen Siren Bruarøy
Tenesteutvalet, 3. vara: Bjørn T. Bøe

15. desember vedtok kommunestyret val av medlemmer i ei rekkje råd, styrer og utval. For perioden vil MDG Os ha følgjande faste plassar:
SU KulturskulenHeidi Tronsmo
BIR Representantskap: Gunnar Kvåle
Dyrevernsnemnda: Tina Bøe Buer
Os Folkeakademi: Svein Skotheim
Oselvvassdraget: Ellen Siren Bruarøy
Valstyret: Nils-Anders Nøttseter

I tillegg har vi følgjande varaplassar:
Eigedomsutvalet: Nils-Anders Nøttseter
SU Kulturskulen: 
Vibeke Harild
SU Kuventræ Barneskule: Nils-Anders Nøttseter
BIR Representantskap: Ellen Siren Bruarøy
BIR Klagenemnd: Knut-Inge Johnsen
Oselvvassdraget: Bjørn T. Bøe

Til sist har vi ein kandidat til Bergen og Omland Friluftsråd. Her er det ikkje direkte val til styremedlem, men kvar kommune framset kandidatar til eit mindre styre. Vår kandidat er Bjørn Terje Bøe med vara Nils-Anders Nøttseter.

Nokre av MDG Os sine kandidatar har også varaplassar i fylkestinget, og følgjande vart vedteke 8. desember:
Hardanger og Voss museum, rådsmedlem: Svein Skotheim
Hordaland Kunstsenter, representantskapet varamedlem: Lisa Nøttseter
Stiftinga Oselvarverkstaden, varamedlem: Nils-Anders Nøttseter
Stiftelsen Klosteret 17, styremedlem: Lisa Nøttseter